Paletti-hankkeen loppuraportti

Pdf-tiedosto on iso, noin 12 Mt, joten verkkoyhteydestäsi riippuen lataus voi kestää hieman pidempään.


Paletti-hanke tiivistelmä

Paletti – Poikkitaiteellinen hyvinvointihanke täydensi Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategian painopistealuetta ”Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt”. Ylä-Karjalan taideyhdistyksen vetämän hankkeen tavoitteena oli testata ja ottaa käyttöön uusi toimintatapa taidetoiminnan järjestämiseksi hoivalaitoksissa, erilaisissa kohderyhmissä ja yksiköissä, parantaa alueen taiteilijoiden työllisyyttä ja tunnettuutta sekä tuoda hyvinvointia alueen asukkaiden elämänlaatuun.

Hankkeessa haluttiin saada alueen taiteen harrastajat, ammattilaiset ja osaajat osallistumaan omalla panoksellaan hyvinvoinnin lisämiseen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten parissa. Hankkeessa haluttiin paneutua kohderymän ihmisten näkökulmaan, toiveisiin ja halukkuuteen osallistua taide-elämyksiin. Tavoitteena oli rakentaa sellaisia tuokioita, jotka olisivat sopivan pituisia kestoltaan ja kuhunkin paikkaan sisällöltään sopivia.

Taidetuokiot ja työpajat jäävät elämään hankkeen päätyttyäkin. Hankkeessa toteutettiin sähköinen palvelu, jossa taiteilijat, erilaiset harrastajaryhmät ym. pystyvät markkinoimaan palveluitaan niin hankkeessa oleville yksiköille kuin suurelle yleisöllekin. Vastaavaa palvelua ei ole aiemmin ollut käytössä. Palvelu antaa hoivatyöntekijöille ja ryhmien vetäjille kätevän kanavan etsiä lähialueen palveluista omaan yksikköön sopivaa taidetarjontaa. Paletti-hankkeen tuloksena saatiin valtava määrä uusia yhteistyökumppaneita toimijoiden kesken. Osa taidetuokioiden toteuttajista on myös tuotteistanut palveluitaan ja osalla kynnys oman palvelun tarjoamiseen hoivakodeille tai erilaisille ryhmille on madaltunut.

Hankkeen varsinaiset vaikutukset hoivalaitosten ja ryhmien arjessa nähdään vasta pitemmän ajan kuluttua. Siun sote ja maakuntauudistus ovat merkittävässä roolissa siinä, miten taidetoimintaa jatkossa sosiaali- ja terveysyksiköissä toteutetaan – kysehän on loppujen lopuksi rahasta ja resursseista. Paletti-hankkeen yhtenä tavoitteena oli herättää keskustelua ja kehittää taidetoiminnan toteuttamiseen keskitetty malli ja kertoa käytännön kokemuksia niin toteuttajien, yleisön kuin kustannusten näkökulmasta. Mallia ja kokemuksia on hankkeen aikana jaettu laajasti taidekenttään, taiteen oppilaitoksiin sekä soteuudistuksen tahoille ja hankkeen jälkeen tietoa jaetaan edelleen, mikäli siihen on tarvetta ja kiinnostusta. Lue lisää Paletti-hankkeen etusivulta ja tarkemmin hankkeen loppuraportista. (Ladattava pdf-tiedosto, noin 12 Mt)

Hanke on saanut tukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020